در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 tangible /ˈtændʒəbl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

tangible /ˈtændʒəbl̩/

قابل لمس، محسوس، پرماس پذير، لمس کردني

Syn: actual

Agha Pandi belittled our request for tangible proof of his loyalty.

آقا پندی درخواست ما برای شواهد عینی برای وفاداری اش را دست کم گرفت.