در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 متن روز دوم از هفته سوم 1100 واژه

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

متن روز دوم از هفته سوم 1100 واژه

The Handcuff Is Quicker Than the Eye

Slippery Eddie, the infamous pickpocket, was back at work, and every detective had to be especially vigilant. Eddie’s technique was to jostle a victim toward a confederate who would then slip the man’s wallet out of his back pocket while Eddie was stammering an apology to the confused dupe. Within a week the incipient crime-wave came to an end when Slippery Eddie inadvertently chose the chief of police for his victim. Although Eddie loathes Sing Sing, it’s his permanent address now.

سرعت عمل دستبند بیش از چشم است

ادی دغل کار، جیب بر بدنام، کارش را از سر گرفته بود و تمام کارآگاهان مجبور بودند که به شکل خاصی مراقب باشند. تکنیک ادی این بود که به طرف همدستش به قربانی تنه بزند و همدستش کیف پول قربانی را از جیبش بیرون بکشدو در این بین ادی با زبانی الکن از فرد اغفال شده ی مبهوت معذرت خواهی بکند. ظرف یک هفته موج تازه شکل گرفته ی جنایت به پایان رسید زیرا ادی تبهکار سهوا رئیس پلیس را به عنوان قربانی انتخاب کرد. گرچه ادی از سینگ سینگ متنفر است اما اکنون این نطق همیشگی اش است.