در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 - هفته 4 Vanishˈ vænɪʃ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Vanishˈ vænɪʃ

“Disappear; disappear suddenly”

محو شدن، ناگهان ناپدید شدن

Even in California the sun will sometimes vanish behind a cloud.

حتی در کالیفرنیا گاهی اوقات خورشید پشت ابری ناپدید می شود.

Not even a powerful witch can make a jealous lover vanish.

حتی یک جادوگر قدرتمند نمی تواند یک عاشق حسود را غیب کند.

Give him a week without a job and all his money will vanish.

یک هفته به او مهلت بده بیکار باشد و همه پول هایش ناپدید خواهد شد.