در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 > promulgate /ˈprɒməlɡeɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

promulgate /ˈprɒməlɡeɪt/

اعلام کردن، انتشار دادن، ترويج کردن

Syn: advertise

She promulgated that she was going to have a baby.

او اعلام کرد که وضع حمل خواهد کرد.