در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 lackluster /ˈlæˌkləstə/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

lackluster /ˈlæˌkləstə/

بی نور، تاریک، بدون زرق وبرق، تار وبی برق

Syn: dull , dismal , unexciting

The lesson was lackluster, so I went to sleep.

درس خسته کننده بود،بنابراین خوابم برد.