در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 reprimand /ˈreprɪmɑːnd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

reprimand /ˈreprɪmɑːnd/

سرزنش کردن، سرزنش و توبیخ رسمی، مجازات

Syn: reproof

When Gholam arrived late, he knew that the grocer would reprimand him.

هنگامی که غلام دیر رسید، پی برد که بقال او را سرزنش خواهد کرد.