در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 - هفته 4 Predict prəˈdɪkt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Predict prəˈdɪkt

“Tell beforehand”

از پیش گفتن، پیش گویی کردن

Weathermen can predict the weather correctly most of the time.

هواشناسان بیشتر اوقات می توانند به درستی هوا را پیش بینی کنند.

Who can predict the winner of the Super Bowl this year ?

چه کسی می تواند برنده ی جام برتر امسال را پیش بینی کند؟

Laura taught she could predict what I would do, but she was wrong.

«لورا» فکر می کرد می تواند پیش بینی کند من چه کار خواهم کرد اما اشتباه می کرد.