در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 ominous /ˈɑːmɪnəs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

ominous /ˈɑːmɪnəs/

شوم

Syn: foreboding threatening

She picked up the phone but there was an ominous silence at the other end.

او گوشی را برداشت اما سکوتی تهدیدآمیز در آن طرف خط بود.

Things looked ominous for Susan.

اوضاع برای "سوزان" شوم به نظر می رسید.