در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 infamous /ˈɪnfəməs/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

infamous /ˈɪnfəməs/

بدنام

Syn: Immoral notorious

متضاد: famous

By telling the truth, we stopped the infamous rumor from spreading.

با گفتن حقیقت ما جلوی پخش شدن شایعه ننگین را گرفتیم.