در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 caustic /ˈkɔːstɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

caustic /ˈkɔːstɪk/

نیشدار

Syn: bitter sarcastic scathing

caustic comments

نظرات نیشدار

Her speech was a caustic attack on government officials.

سخنرانی او حمله ای تند بر سر مقامات دولتی بود.