در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 > caustic /ˈkɔːstɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

caustic /ˈkɔːstɪk/

نیشدار

Syn: bitter sarcastic scathing

caustic comments

نظرات نیشدار

Her speech was a caustic attack on government officials.

سخنرانی او حمله ای تند بر سر مقامات دولتی بود.