در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 repudiate /rɪˈpjuːdieɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

repudiate /rɪˈpjuːdieɪt/

رد کردن

Syn: deny disown reject

The buyer is entitled to repudiate the contract within a reasonable period of time.

خریدار موظف است که قرارداد را طی مدت زمان مناسب لغو کند.

to repudiate a suggestion

یک پیشنهاد را رد کردن