در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 mundane /mʌnˈdeɪn/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

mundane /mʌnˈdeɪn/

معمولی

Syn: dull ordinary worldly

a mundane job

شغل معمولی

The philosopher dealt with spiritual things, ignoring the mundane ones.

فیلسوف به مسائل معنوی می اندیشد و مسائل دنیوی را نادیده می گیرد.