در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 jostle /ˈdʒɑːsl/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

jostle /ˈdʒɑːsl/

تنه زدن

Syn: shove

People were jostling, arguing and complaining.

مردم تنه می زدند، بحث می کردند و شکایت می کردند.

The president was jostled by angry demonstrators.

رئیس جمهور توسط معترضین خشمگین هل داده شد.