در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 stipulate /ˈstɪpjuleɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه انگلیسی - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

stipulate /ˈstɪpjuleɪt/

قید کردن

Syn: specify

A delivery date is stipulated in the contract.

تاریخ تحویل در قرارداد مشخص شده است.

The job advertisement stipulates that the applicant must have three years' experience.

آگهی شغل قید کرده است که متقاضی باید سه سال سابقه کار داشته باشد.