در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 nuance /ˈnjuːɑːns/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

nuance /ˈnjuːɑːns/

فرق جزئي، اختلاف مختصر، نکات دقيق وظريف

Syn: subtlety

The score of John in the match had a nuance with his brother’s.

امتیاز جان در مسابقه با امتیاز برادرش یک تفاوت مختصر داشت.