در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 gesticulate /dʒeˈstɪkjʊleɪt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

gesticulate /dʒeˈstɪkjʊleɪt/

با سر و دست اشاره کردن، ضمن صحبت اشارات سر و دستبکار بردن، باژست فهماندن

Syn: signal

Imi used to gesticulate in the parties.

ایمی عادت داشت در میهمانی‌ها با اشارات و جنبش سر و دست حرف بزند.