در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 - هفته 4 Descend dəˈsend

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Descend dəˈsend

“Go or come down from a higher place to a lower level”

پایین رفتن یا پایین آمدن از مکانی بالاتر به سطحی پایین تر

If we let the air out of a balloon , it will have to descend.

اگر هوای یک بالن را خالی کنیم، به ناچار پایین می آید.

The pilot, thinking his plane was in peril, descended quickly.

خلبان که فکر می کرد هواپیمایش در معرض خطر است سریعاً فرود آمد.

Knowing her beau was waiting at the bottom of the staircase, Eleanor descended at once.

«النور» که می دانست خاطرخواهش پایین پله منتظر است، فوراً پایین آمد.