در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 - هفته 4 Theoryˈ θɪri

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Theoryˈ θɪri

“Explanation based on thought, observation, or reasoning”

توضیح بر اساس اندیشه، مشاهده یا استدلال، نظریه، فرضیه

Einstein’s theory is really too difficult for the average person to understand.

براستی درک نظریه ی انیشتین برای افراد عادی بسیار دشوار است.

My uncle has a theory about the effect of weather on baseball batters.

عموی من راجع به تاثیر آب و هوا بر توپ زن های بازی بیس بال فرضیه ای دارد.

No one has advanced a convincing theory explaining the beginnings of writing.

هیچ کس نظریه ی متقاعدکننده ای را ارائه نداده است که پیدایش خط را توضیح دهد.