در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 intrepid /ɪnˈtrepɪd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

intrepid /ɪnˈtrepɪd/

با جرات، دلير، شجاع، بي باک، بي ترس، مته ور

Syn: brave , heroic , daring

it was intrepid of her to go into the burning building.

رفتن او به آن ساختمان در حال سوختن شجاع بودنش را نشان می داد.