در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 throng /θrɒŋ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

throng /θrɒŋ/

گروه، جمعيت، ازدحام، هجوم، ازدحام کردن

Syn: crowd , group , mass

There was a large throng at the football match.

جمعیت زیادی در مسابقه ی فوتبال وجود داشت.