در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 laconic /ləˈkɒnɪk/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

laconic /ləˈkɒnɪk/

کم حرف، مختصر گو، کوتاه، موجز

Syn: pithy , succinct

His speech was usually rambling, but this time I found it brief and laconic.

سخنرانی او معمولا پراکنده بود،اما این بار مختصر و مفید بود.