در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 متن روز چهارم از هفته اول 1100 واژه

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

متن روز چهارم از هفته اول 1100 واژه

How Not to Get Your Way

It is difficult to change someone’s opinion by badgering him. The child who begs his mother to “get off his back” when she implores him for some assistance with the household drudgery, may very well plead interminably for some special privilege when he wants something for himself. How paradoxical that neither is able to perceive that no one likes being nagged.

چگونه حرف خود را پیش نبریم

تغییر دادن عقیده کسی با کلافه کردن او دشوار است. وقتی مادری به بچه اش التماس میکند که در کار سخت منزل به او کمک کند، او از مادرش میخواهد که “دست از سرش بردارد” اما همان بچه وقتی چیزی برای خودش بخواهد به خوبی و به شکل پایان ناپذیری برای امتیازی خاص درخواست و التماس میکند. چقدر شبهه انگیز است که هیچ یک درک نمیکند که هیچ کس دوست ندارد کسی او را کلافه کند.