در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 perceive /pəˈsiːv/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

perceive /pəˈsiːv/

درک کردن، دریافتن، مشاهده کردن، دیدن، ملاحظه کردن

Syn: know , understand , become aware of

Did you perceive what she was wearing?

آیا متوجه شدی که او چی پوشیده بود؟