در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 interminable /ɪnˈtɜːmɪnəbl̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

interminable /ɪnˈtɜːmɪnəbl̩/

پایان ناپذیر، تمام نشدنی، بسیار دراز

Syn: limitless , unending

The journey seemed interminable.

سفر تمام نشدنی به نظر می رسید.