در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 - هفته 4 Humid ˈhjuːməd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Humid ˈhjuːməd

“Moist; damp”

مرطوب، نمناک

It was so humid in our classroom that we wished the school would buy an air conditioner.

هوای کلاسمان آنقدر مرطوب بود که آرزو کردیم مدرسه یک دستگاه تهویه بخرد.

New Yorkers usually complain in the summer of the humid air.

نیویورکی ها معمولاً در تابستان از هوای مرطوب شاکی اند.

Most people believe that the ocean air is quite humid.

بیشتر مردم بر این باورندکه هوای اقیانوس کاملاً مرطوب است.