در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 compound /kəmˈpaʊnd/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

compound /kəmˈpaʊnd/

محوطه، عرصه، حیاط ، ترکیب، جسم مرکب، ترکیب کردن، آمیختن

Syn: intensify

His gloom was now compounded by the failing mark on his geometry.

بعد از مردودی در امتحان هندسه، افسردگی اش تشدید شد.