در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 متن روز دوم از هفته اول 1100 واژه

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

متن روز دوم از هفته اول 1100 واژه

Solving the Servant Problem

The worlds of science-fiction abound with wonders. Yet modern technology progresses so rapidly that what may be today’s wild dream may be next year’s kitchen appliance. A British scientist has prognosticated that within ten years every suburban matron will have her own robot servant. One task this domesticated automaton will not have to contend with will be scouring the oven because even today the newest ranges can be “programed” to reduce their own baked-on grime to easily disposed of ashes.

حل مشکل خدمتکار

در دنیاهای علمی تخیلی، پر از شگفتی است. با این وجود فناوری با چنان سرعتی پیشرفت می کند که ممکن است آنچه امروز رویایی و خیالی است سال بعد وسیله آشپزخانه باشد. دانشمندی بریتانیایی پیش بینی کرده است که طی ده سال، تمام خانم های خانه دار حومه شهر، ربات پیش خدمت خود را خواهند داشت. یکی از کارهایی که این آدم ماشینی خانگی مجبور نیست با آن دست و پنجه نرم کند، پاک کردن اجاق است چون حتی امروز هم میتوان جدیدترین انواع اجاق گاز را طوری “برنامه ریزی” کرد که چرک و سیاهی هنگام پخت را به خاکسترهایی کاهش دهند که به سادگی از بین می روند.