در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 prognosticate /prɒɡˌnɒstɪˈkeɪʃn̩/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

prognosticate /prɒɡˌnɒstɪˈkeɪʃn̩/

پیشگویی، پیش بینی، تشخیص قبلی مرض

Syn: forecast

She prognosticated that it would rain, and she was right.

او پیش بینی کرد که باران می آید و حق با او بود.