در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 تمرین کلمات 504 واژه

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

تمرین کلمات 504 واژه

Place one of the new words in each of the blanks below.

1. The children shrieked with fear as the _________ flew over them.

2. It is illegal to _________ prisoners until they have served a minimum sentence.

3. The municipal council voted to _________ the run-down section of the city and to make it a model residential area. 4. Mike Pavonna was the unanimous choice of the _________ for the office of mayor.

5. With all this equipment, we have the _________ to survive for weeks in the most frigid climate.

6. The worn _________ betrayed the poverty of the family.

7. His family was distressed at Frank’s _________ to the normal adolescent activities.

8. Unfortunately, Carmen was too _________ with dates to devote much time to her studies.

9. To start the air circulating, turn the button to a _________ position.

10. Bob was pleased to be _________ for the presidency, but he gallantly declined in favor of Carole.

11. When the security leak was discovered, the editor called the newspaper _________ to check if there was any precedent for such a case.

12. The winner’s _________ smile annoyed some of the members of the audience.