در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 Indifference ˌɪn’dɪfərəns

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Indifference ˌɪn’dɪfərəns

Lack of interest, care, or attention

عدم علاقه، دقت يا توجه

Allen’s indifference to his schoolwork worried his parents.

بي توجهي «آلن» به تکاليف مدرسه، والدينش را نگران نمود.

It was a matter of indifference to Bernie whether the story circulating about his engagement was true or not.

براي «برني» موضوع بيا هميتي بود، که آيا داستاني که درباره ي نامزدي اش پخش شده است حقيقت دارد يا نه.

My father could not refrain from commenting on Linda’s indifference toward her brothers tears.

پدرم نتوانست از اظهار نظر پيرامون بي اعتنايي «ليندا» نسبت به اشکهاي برادرش اجتناب کند.