در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 Preoccupied pri’ɑːkjə,paɪd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Preoccupied pri’ɑːkjə,paɪd

Took up all the attention

درگير، مشغول

Getting to school in time for the test preoccupied Judy’s mind.

به موقع رسيدن به مدرسه براي امتحان، ذهن «جودي» را به خود مشغول کرد.

My boss is always preoccupied with ways of cutting down on the workers lateness.

رئيس من هميشه ذهنش درگير شيوه هاي کاهش تاخير کارمندان است.

Charity cases preoccupied Mrs. Reynaldo’s attention.

امور خيريه تمام توجه خانم «رينالدو» را به خود مشغول کرد.