در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 Morgue ˈmɔːrɡ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Morgue ˈmɔːrɡ

Place where bodies of unknown persons found dead are kept; the reference library of a newspaper office

مکاني که در آن اجساد افراد ناشناسي که مرده يافت ميشوند نگهداري ميشود، کتابخانه مرجع يک دفتر روزنامه

There is a slender chance that we can identify the body in the morgue.

احتمال ضعيفي وجود دارد که بتوانيم جسد داخل سردخانه را شناسايي کنيم.

Bodies in the morgue are preserved by low temperatures.

اجساد داخل سردخانه در دمايي پايين نگهداري ميشوند.

In the morgue of the New York Times there are biographies of most famous people.

در آرشيو مجله «نيويورک تايمز» زندگينامههاي معروفترين شخصيتها وجود دارد.