در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 Potential pə’tenʃl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Potential pə’tenʃl̩

Possibility as opposed to actuality; capability of coming into being or action

بالقوه، نهفته، احتمالي، استعداد و توانايي

Mark has the potential of being completely rehabilitated.

«مارک» اين توانايي را دارد که کاملاً بازسازي شود.

The coach felt his team had the potential to reach the finals.

مربي تصور کرد تيمش توانايي رسيدن به مسابقات نهايي را دارد.

Destroying nuclear weapons reduces a potential threat to human survival.

از بين بردن سلاحهاي هستهاي، تهديد احتمالي بقاء بشر را کاهش ميدهد.