در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 - هفته 4 Eliminate əˈlɪməˌnet

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Eliminate əˈlɪməˌnet

“Get rid of; remove; omit”

رها شدن از، برداشتن، حذف کردن

When the railroad tracks are raised, the danger of crossing will be eliminated.

وقتی ریل راه آهن بالا برده می شود، خطر تصادف رفع می شود.

When figuring the cost of a car,don’t eliminate such extras as air conditioning.

هنگام محاسبه قیمت یک اتومبیل، لوازم اضافی مثل دستگاه تهویه هوا را حذف نکنید.

If we were to eliminate all reclining chairs, no one would fall asleep while watching television.

اگر همه صندلی های راحتی را حذف می کردیم، هیچ کس هنگام تماشای تلویزیون به خواب نمی رفت.