در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 Vertical ‘vɜːrtɪkl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Vertical ‘vɜːrtɪkl̩

Straight up and down with reference to the horizon, for example, a vertical line

مستقيم از بالا و پايين مثلاً خط عمودي

It wasn’t easy to get the drunken man into a vertical position.

سرپا نگه داشتن مرد مست کار دشواري بود.

The way to vote for your candidate is to pull the lever from the horizontal position to the vertical position.

شيوه ي رأي دادن به نامزد انتخاباتي خود، اين است که اهرم را از حالت افقي به حالت عمودي تفيير دهي.

A circle surrounding a vertical line that ends in an inverted V is the well-known peace symbol.

دايره محاطي بر يک خط عمودي که به حرف وارونه V منتهي ميشود، نماد مشهور صلح است.