در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 Parole pəˈroʊl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Parole pəˈroʊl

Word of honor; conditional freedom; to free (a prisoner) under certain conditions

قول شرف، آزادي مشروط، (يک زنداني) را تحت شرايط خاصي آزاد کردن

The judge paroled the juvenile offenders on condition that they report to him every three months.

قاضي متخطيان جوان را به شرطي آزاد کرد که هر سه ماه يک بار به او مراجعه کنند.

Since the prisoner has been rehabilitated, his family is exploring the possibility of having him paroled.

از آنجايي که زنداني اصلاح شده است خانواده اش در حال بررسي امکان آزادي مشروط او هستند.

The fugitive gave his parole not to try to escape again.

زنداني فراري قول شرف داد که ديگر سعي نکند فرار کند.