در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 Rehabilitate ,rihə’bɪlə,tet

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Rehabilitate ,rihə’bɪlə,tet

Restore to good condition; make over in a new form; restore to former standing, rank, reputation, etc.

به وضعيتي خوب باز گرداندن، به جايگاه، مقام يا شهرت قبلي برگرداندن

The old house was rehabilitated at enormous expense.

خانه ي قديمي با هزينهي هنگفتي بازسازي شد.

The former criminal completely rehabilitated himself and was respected by all.

جنايتکار سابق کاملاً آبروي از دست رفتهي خود را باز گرداند، و مورد احترام همگان واقع شد.

This wing of the house must be rehabilitated promptly, as there is a danger it will collapse.

اين سمت خانه بايد فوراً بازسازي شود، زيرا خطر فروپاشي آن وجود دارد.