در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 Wasp ˈwɑːsp

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري سريع 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 41 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Wasp ˈwɑːsp

An insect with a slender body and powerful sting

حشره اي با بدني باريک و کشيده و نيشي قوي

When the wasps descended on the picnic, we ran in all directions.

وقتي زنبورها به سمت ما در پيک نيک سرازير شدند، ما هر کدام به سويي فرار کرديم.

A swarm of wasps attacked us as we were reclining on the porch.

همينطور که در ايوان دراز کشيده بوديم فوجي از زنبورها به ما حمله کردند.

The piercing sting of a wasp can be very painful.

نيش سوراخ کننده زنبور ميتواند بسيار دردناک باشد.