در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 Oral ˈɔːrəl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Oral ˈɔːrəl

Spoken; using speech; of the mouth

کلامي، به کاربرنده کلام، دهاني، شفاهي

An oral agreement is not enough; we must have a written promise.

توافق شفاهي کافي نيست، ما به يک تعهد کتبي نياز‌ داريم.

Oral surgery is necessary to penetrate to the diseased root.

عمل جراحي دهان برا‌ي دسترسي به ريشه ي خراب دندان مورد نياز است.

His unique oral powers made Lincoln a man to remember.

قدرت کلامي منحصر به فرد «لينکلن» او را مردي به يادماندني ساخت.