در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 Ventilate ˈventə,let

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Ventilate ˈventə,let

Change the air in; purify by fresh air; discuss openly

هواي داخل را تغيير دادن، با هواي تازه تطهير کردن، علناً بحث کردن

We ventilated the kitchen by opening the windows.

با باز کردن پنجره ها آشپرخانه را تهويه کرديم.

The lungs ventilate the blood.

شش ها هواي خون را تصفيه مي کنند.

There is merit in ventilating the topic of the prom before the entire senior class.

شايسته است موضوع جشن پايان دوره را در حضور تمام دانشجويان سال آخر مورد بحث قرار دهيم.