در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 Obesity oʊ’biːsɪti

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Obesity oʊ’biːsɪti

Extreme fatness

چاقي مفرط

Obesity is considered a serious disease.

چاقي بيش از حد يک بيماري جدي تلقي مي شود.

The salesman tactfully referred to Jacks obesity as stoutness.

فروشنده، محافظه کارانه چاقي بيش از حد «جک» را تنومندي تلقي کرد.

At the medical convention the topic discussed was the prevention of childhood obesity.

موضوعي که در گردهمايي پزشکي مورد بحث قرار گرفت، جلوگيري از چاقي زياد بود.