در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 Epidemic ˌepə’demɪk

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Epidemic ˌepə’demɪk

An outbreak of a disease that spreads rapidly so that many people have it at the same time; widespread

شيوع يک بيماري که به سرعت منتشر مي شود به طوري که افراد زيادي همزمان به آن مبتلا مي شوند، فراگير

All of the schools in the city were closed during the epidemic .

تمام مدارس شهر در زمان شيوع بيماري مسري بسته بودند.

The depiction of violence in the movies has reached epidemic proportions.

تجسم خشونت در فيلم هاي سينمايي به ابعاد گسترده اي رسيده است.

During the epidemic we were forbidden to drink water unless it had been boiled.

در جريان بيماري همه گير از خوردن آب جوشانده نشده ممنوع شديم.