در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه - هفته 39 تمرین کلمات 504 واژه

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

تمرین کلمات 504 واژه

Place one of the new words in each of the blanks below.

1. After several hours, Raoul abandoned his search to _________ for home.

2. The police department _________ all leaves until the dangerous lunatic was captured.

3. The _________ helped to advertise the circus.

4. Since the disease is so _________, it is essential to identify the carrier.

5. It was fortunate that the journalist had _________ the sinister plan to assassinate the president.

6. It was _________ for the victorious general to ride at the head of a parade.

7. When she slipped in the shower, Myra was _________ by the hot water.

8. Through the _________ curtain, the entire scene was visible.

9. Only a portion of the scrolls found in the cave were _________, but their value should not be underestimated.

10. The duties of the _________ are not confined to religious matters.

11. The _________ was brought to court for having deceived the bank with a false statement of his finances.

12. Since their interests do not _________ there is still a lingering doubt in my mind if they should enter into matrimony.