در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه - هفته 39 Scald ˈskɒld

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Scald ˈskɒld

Pour boiling liquid over; burn with hot liquid or steam; heat almost to the boiling point

مايع داغ روي چيزي ريختن، با بخار يا مايع داغ سوزاندن، تقريباً تا نقطه جوش حرارت دادن

Do not neglect to scald the dishes before drying them.

فراموش نکن قبل از خشک کردن ظروف، آنها را خوب با آب جوش بشويي.

The scalding lava pouring from the mountain placed everyone in peril.

گدازههاي جوشاني که از کوه بيرون ميريخت، همه را به خطر انداخت.

By being hasty, Stella scalded her.

«استلا» بهخاطر شتابزدگي، دستش را با آب جوش سوزاند.