در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه - هفته 39 Placard ‘plækərd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Placard ‘plækərd

A notice to be posted in a public place; poster

يک آگهي که بايد در مکان عمومي نصب شود، پوستر

Colorful placards announced an urgent meeting.

پلاکاردهاي رنگين، نشستي فوري را اعلام ميکردند.

Placards were placed throughout the neighborhood by rival groups.

گروه هاي رقيب، پلاکاردها را در سراسر محله نصب کردند.

Numerous placards appeared around the city calling for volunteers.

براي فراخواندن داوطلبان اعلاميه هاي متعددي در سراسر شهر پديدار شد.