در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه - هفته 38 Verdict ˈvɜːrdɪkt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Verdict ˈvɜːrdɪkt

Decision of a jury; judgment

تصميم يک هيئت منصفه، قضاوت

The jury returned a verdict of guilty for the traitor.

هيئت منصفه، حکم مجرم بودن خائن را استرداد کرد.

We were cautioned not to base our verdict on prejudice

به ما هشدار داده شد که راي خود را بر اساس تعصب قرار ندهيم.

Baffled by the verdict, the prosecutor felt that the evidence had been ignored.

داديار که از حکم دادگاه گيج شده بود، احساس کرد مدارک ناديده گرفته شده اند.