در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه - هفته 38 Charity t͡ʃerəti

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Charity t͡ʃerəti

Generous giving to the poor; institutions for helping the sick, the poor, or the helpless; kindness in judging peoples faults

خشش سخاوتمندانه به فقرا، موسساتي براي کمک به بيماران، فقرا و بيچارگان، مهرباني در سنجش تقصيرات مردم

A free hospital is a noble charity.

يک بيمارستان رايگان، خيريه شريفي مي باشد.

The entire community is the beneficiary of Henrys charity.

تمام جامعه از انجمن خيريه ي «هنري» ذينفع هستند.

The hired hand was too proud to accept help or charity.

خدمتکار مفرورتر از آن بود که کمک يا صدقه بپذيرد.