در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه انگليسي - هفته 3 Devise dɪˈvaɪz

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه انگليسي - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Devise dɪˈvaɪz

Think out; plan; invent

اندیشیدن ، نقشه کشیدن ، ابداع کردن ، اختراع کردن

The burglars devised a scheme for entering the bank at night.

سارقان برای ورود به بانک در شب ، نقشه ای کشیدند.

I would like to devise a method for keeping my toes from becoming numb while i am ice skating.

میخواهم روشی را ابداع کنم تا پاهایم موقع اسکی روی یخ بی حس نشوند.

If we could devise a plan for using the abandoned building, we could save thousands of dollars.

اگر میتوانستیم روشی را برای استفاده از خانه متروکه ابداع کنیم ، هزاران دلار صرفه جویی میکردیم.