در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت - هفته 37 Summit ˈsəmət

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت - هفته 37 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Summit ˈsəmət

Highest point; top

بالاترين نقطه، نوک، قله

We estimated the summit of the mountain to be twenty thousand feet.

ما قله ي کوه را بيست هزار پا تخمين زديم

Do not underestimate Ruth’s ambition to reach the summit of the acting profession.

آرزوهاي « روث » را براي رسيدن به اوج حرفه بازيگر‌ي دست کم نگير.

The summit meeting of world leaders diminished the threat of war.

اجلاس سران رهبران جهان، تهديد جنگ را کاهش داد.