در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه انگليسي - هفته 3 Talentˈtælənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه انگليسي - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Talentˈtælənt

Natural ability

توانایی ذاتی

Medori’s talent was noted when she was in first grade.

استعداد «مدوری» وقتی کلاس اول بود، مورد توجه قرار گرفت.

Feeling that he had the essential talent, Carlos tried out for the school play.

«کارلوس» که احساس می کرد استعداد لازم را دارد، شرکت در نمایشنامه ی مدرسه را امتحان کرد.

Hard work can often make up for a lack of talent.

سخت کوشی اغلب می تواند نبود استعداد را جبران کند.